KOOLITUSED JA NÕUSTAMINE

MTÜ Oskar Alliku Kodu pakub koolitusi ja nõustamist sihtgrupi lastega töötavatele spetsialistidele, sihtgrupi lapsevanematele ja teistele huvitatutele. Valida on võimalik nii läbiviidud koolituste seast kui ka tellida koolitus just Teie/Teie asutuse küsimustest ja huvist lähtuvalt.

LÄBIVIIDUD KOOLITUSED

Mis on miljööteraapia – kas ja miks on seda Eestis vaja? 23.01.21

Sihtgrupp:
valdkonna spetsialistid, lapsevanemad, huvitatud

Miljööteraapia rakendamise võimalused 20.02.21

Sihtgrupp: 
valdkonna spetsialistid, erikoolid
 

Meeskond kui lapse vaimse tervise kujundaja lasteaias 23.02.21

Sihtgrupp: lasteaedade töötajad, väikelastega töötavad spetsialistid, lapsevanemad

Koolituste tellimise või nõustamise sooviga palume ühendust võtta e-maili aadressil: anne@ravikodu.ee

Nõustamist viib läbi Anne Daniel-Karlsen kolmapäeviti kell 12-14.00 eelneval registreerumisel.

Anne Daniel-Karlsen on alates 2010 viinud läbi mitmeid koolitusi lastekaitsespetsialistidele, noorsootöötajatele, õpetajatele, sotsiaaltöötajatele, Politsei ja ohvriabitöötajatel jt. teemal ”Lähisuhtevägivald läbi lapse silmade”, tuues esile just lähisuhtevägivalla mõju lapsele.

Koostöös Juhani Püttseppa ja Jarõna Iloga on väljaantud Eestis 1. lähisuhtevägivalda kajastav raamat lastele ”Lugu väikesest tammepuust, vihast ja varesest”,2015, külastatud on 12 kooli ja lasteaeda üle Eesti seda raamatut tutvustades ning välja antud ka raamatu juurde kuuluv metoodiline abivahend.

KOMPETENTSIKESKUS

Eesmärgiks luua Pepleri ravikodus tegutsev üksus- kompetentsikeskus, mis pakub koolitusi ja nõustamist sihtgrupi lastega töötavatele spetsialistidele, sihtgrupi lapsevanematele ja teistele huvitatutele. Valida on võimalik nii läbiviidud koolituste seast kui ka tellida koolitus asutuse küsimustest, huvist ja eripärast lähtuvalt. Miljööteraapia on rakendatav vaid ravikodu kontekstis, kuid miljööteraapiline hoiak pakub abi töös lastega erinevates lasteasutustes, erinevatele lastega töötavatele spetsialistidele ning ka lapsevanematele. Peale Pepleri ravikodu laste vanemate on miljööteraapilise töö sisu ja korraldusega  tutvumas käinud või koolitustel osalenud mitmed asutused Eestist: Jaanikese ja Urvaste kool, MTÜ Maria lapsed, Kõpu noortekodu, SOS lasteküla noortekodu, Tallinna Vaimse tervise keskuse Pelgulinna noortekodu, Tartu laste vaimse tervise keskus, Tartu Lastemaja jt.

NÕUSTAMINE

Nõustamist viib läbi lastepsühhiaater, kaasates vajadusel meeskonnaliikmeid. Nõustamine toimub kord nädalas eelneval registreerumisel, kestus sõltub konkreetsest juhtumist (keskmiselt kaks tundi). Nõustamisel on võimalik osaleda kõigil soovijatel järjekorra alusel.

“Otsisime kaua kohta, kus traumeeritud laps, lisaks võõras linnas kooliskäimisele, võiks turvaliselt elada. Ja kohale me jõudsime – mitte ainult ravikodusse, vaid KOJU. Kohta, kus elas armastus, kus jätkus ruumi rõõmule, kus sai luua mälestusi. Tänan kogu meeskonda!”

Lapsevanem (kaks aastat pärast noore ravikodus viibimist)