KOOSTÖÖPARTNERID

Tartu Herbert Masingu kool

Lastemaja – lastekaitse

MTÜ Oma Pere

Larkollen noortekodu, Moss, Norra

 

 

AS Hoolekandeteenused

 

 

Erik Larsen – Norra kliiniline psühholoog, MTÜ Oskar Alliku Kodu juhendaja ja mentor

Estkeer

 

 

Tehnikateenused

 

 

TOETAJAD

Juba mitmeid aastaid on toetanud meie tegemisi SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond

https://www.lastefond.ee/

ERR Jõulutunnel 2019 ja produtsent Ene-Maris Tali

Jõulutunnel 2019, kus koguti heategevuslike annetuskampaaniate suurim summa läbi aegade – 400 000 EUR! Selles ERR-i kogumiskampaanias osales sadu tuhandeid Eesti inimesi nii kodudes kui ka erinevates otganisatsioonides, kelle sooviks oli aidata just psüühikahäiretega laste ja noorte toetamist ravikodu loomisega. Jõulutunneli järgselt on jätkuvalt meid toetama jäänud mitmed püsiannetajad.

Toeta ravikodu tegevust!

MTÜ Oskar Alliku Kodu
+372 5373 6368
Vapramäe 15, Elva,
Tartu maakond 61508
Registrikood: 80571515
EE187700771004149597
AS LHV Pank
MILJÖÖTERAAPIA RAKENDUSVÕIMALUSED EESTIS

MTÜ Oskar Alliku Kodu viib Aktiivsete Kodanike Fondi toel perioodil 01.04.2021- 30.09.2022 ellu projekti “Miljööteraapia rakendusvõimalused Eestis”. Projekti kogumaksumus on 43 204,83 €.

Projekti otsesteks kasusaajateks on raske ja püsiva psüühika-ja käitumishäirega lapsed/noorukid, kellel on diagnoositud psüühikahäire, millest tulenevalt ei tule lapsed toime koolikohustuse täitmisega ja igapäevase eluga. Projekti vanuserühm on 12-18 aastat. Projekti sihtgruppideks on ka võrgustikuliikmed, kes võiksid olla huvitatud oma töös miljööteraapilise ravikoduteenuse arendamisest ning kohalik kogukond, keda soovitakse kaasata ravikodu arendamisse Peedul ning kelle hulgas soovitakse vähendada teadmatust, põhjendamatut hirmu ning eelarvamustel põhinevat vastuseisu. Samuti tõstetakse ravikodu meeskonna teadmisi ja pädevust.

Projekti kestel viiakse läbi teabepäev, koolitused, laager, toimub õppereis, luuakse Peedu ravikodu koduleht ning tõlgitakse miljööteraapia alast kirjandust norra keelest eesti keelde.

Projekti partneriks on Larkollen’i miljööteraapiline ravikodu Norrast, kus on aastakümnete pikkune valdkondlik kogemus ning kellega jagatakse vastastikuseid kogemusi ning teadmisi koolituste ja õppereiside raames.

Projekti tulemusel on suurenenud võrgustikuliikmete teadmised miljööteraapiast ja psüühiliste traumadega laste rehabilitatsiooni võimalustest, kasvanud on valdkonna vabaühenduste võimekus, paranenud on koostöö kogukonnaga ja tugevnenud mentorlussuhted Norra partneriga.

Täname kõiki ravikodu koostööpartnereid, sõpru ja toetajaid!