MILJÖÖTERAAPIA

Miljööteraapia termin võeti kasutusele juba 1900ndatel aastatel Saksamaal. Tänaseks kasutatakse miljööteraapia terminit enim just Skandinaaviamaades, nende seas Norra Kuningriigis, kus senini on miljööteraapiat edukalt ja üha sagedamini rakendatud just psüühikahäiretega laste ja noorte raviprotsessis. Hierarhiline hoiak, nii patsiendi kui ka meeskonnatöös, on asendunud avatud, inimlikult võrdväärse ja hinnangutevaba teraapiasuhtega, kus noore ümber luuakse keskkond just tema arenguks kõige vajalikumal moel.

Anne Daniel-Karlsen, Miljööteraapiast

“Minul avanes võimalus isiklikult miljööteraapiaga kokku puutuda oma õpinguaastatel Norra kuningriigis, Kringsjåtune ravikodus Lillehammeris alates 2003ndast aastast. Sain olla seal 6 aastat arstina tööl ja kogeda selle meetodi ravivat jõudu just kõige keerukamate psühhiaatriliste haiguslugudega noorte abistamisel. Üllatav ja uudne oli tollel ajal suhteliselt haruldane võrdväärne arsti-patsiendi vaheline suhe, tihe meeskonnatöö miljööterapeutide ja lapsevanematega ning hinnangutevaba ning pidevalt nii ennast kui noort reflekteeriv hoiak. Rõõmustav oli kogeda nii lootusetuna tunduvate alguslugude muutumist edulugudeks ja näha noorte jõudsat edasiminekut oma arenguteel. Teadsin juba siis, et tahan teha kõik endast oleneva, et sellist  mõtestatud ja hästi planeeritud haiglavälist abi saaksid kunagi kogeda ka Eesti noored ja nende pered.”

AJALOOST PÕHJAMAADES JA NORRAS

Miljööteraapiline traditsioon on kõige enam levinud Norras lastele ja noortele mõeldud ravikodudes:

Esimene ravikodu Rootsis 1935. aastal Mikaelgården, Järnas.

Esimene ravikodu Norras 1961. aastal Oslo lähedal Mossis, Larkolleni noortekodu.

Mõlemad ravikodud on ka MTÜ Oskar Alliku Kodu koostööpartnerid.

MIS ON MILJÖÖTERAAPIA

MILJÖÖTERAAPILINE ÜLESANNE

MILJÖÖTERAAPILINE MAJA KUI METAFOOR

MILJÖÖTERAAPILINE MAJA KUI METAFOOR

TEGEVUS TOIMUB KOLME KESKKONNA KAUDU

ELUKESKKOND

Tegevus toimub miljööteraapia viiel sambal

ÕPPEKESKKOND

Laps omandab põhiharidust ja täidab koolikohustust lähtuvalt tema tervislikust seisundist

TERAAPIAKESKKOND

Muusika-, kunsti-, hipoteraapia, individuaalteraapia

TEGEVUSED VALDKONDADES

“Ravikodus kogetu on hingematvalt aukartustäratav ning ka sealt saadud kogemustepagas ulatub teisele poole pilvi. Seda positiivset aurat, mis seal oli, pole ma hiljem kuskil kohanud. Suured ja siirad tänud kogu sealsele personalile, sest nad on kui maa peale saadetud taevased inglid…”

Noor (kolm aastat pärast ravikodus viibimist)