TEENUSE LÕPETAMINE

Teenus lõpetatakse tegevusplaanis püstitatud eesmärkide saavutamisel, teenuse ammendumisel (teenus ei toeta enam lapse arengut) või lapsevanema soovil. Ravikodu kutsub kokku lõpetava võrgustikukohtumise. Võrgustikuliikmete (laps, lapsevanem, suunaja, ravikodu esindaja) ühtsel kokkuleppel koostab ravikodu epikriisi, mis saadetakse tagasi suunajale. 

Lapse/noore haiglaravil viibimise jooksul teenust ei katkestata/lõpetata, vaid leitakse ühine koostöövorm psühhiaatriakliinikuga.

 

“Pepleri Ravikodu oli mulle teine kodu. Alati mulle olemas.”

Noor (kaks aastat pärast ravikodus viibimist)